Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 27
UIP ไม่ซ้ำกัน = 25 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17061
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37264
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699481
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961

เครือข่ายโทรศัพท์ภายในสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
โทร 053-711402 ต่อ

100 ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
101 หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
0,111,112 ห้องวิทยุ
150 ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
151 พระราชดำริ
200 ผอ.ส่วนอำนวยการ
201,210 ส่วนอำนวยการ
202,203 การเงิน
204 พัสดุ
205 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
206 งานแผน
207 ป้อมยาม
212 โรงรถ
215 หัวหน้างานพัศดุ
250 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (GIS)
301 ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
350 ผอ.ส่วนไฟป่า
352 ส่วนปฏิบัติการไฟป่า
400 วิชาการ,กฏหมาย
500 ผอ.ส่วนฟื้นฟู
501 ส่วนฟื้นฟู
502 ที่ดินสำนักฯ 15
600 ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
601 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
700 ผอ.ส่วนอุทยาน
701 ส่วนอุทยาน
800 ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
801 ส่วนจัดการต้นน้ำ
802 ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินฯ สำนักฯ 2 
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

แบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี 2560
รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ