Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 11/12/2560
ผู้เข้าชมวันนี้ = 203
UIP ไม่ซ้ำกัน = 90 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 3748
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 49900
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 466265
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 168828
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 635093
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 


วิสัยทัศน์ ::

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักวิชาการ
ให้เกิดความสมดุลโดยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ ::

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
2. วิจัยและให้บริการด้านวิชาการ
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้

 

ค่านิยมองค์กร ::

PROTECT = อนุรักษ์

P = Participation ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
R = Relevance งานที่ทำตรงตามภารกิจ
O = Outcome มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการดำเนินงานเป็นหลัก
T = Team ทำงานเป็นทีม
E = Efficiency ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
C = Conservation อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
T = Technology นำวิทยาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ