Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 49
UIP ไม่ซ้ำกัน = 27 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17083
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37286
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699503
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
[ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การเงิน] [ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภาคสนาม] [ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สบอ.15)]
วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การเงิน ดาวน์โหลด
02 พฤศจิกายน 2560 หน้างบ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 ปะหน้าจ้างเหมา TOR ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 ใบสำคัญประมาณการ TOR ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 บันทึกข้อความ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 ตัวอย่างหักล้างเงินยืม ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 ตัวอย่างสัญญาเงินยืม ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 ตัวอย่างปะหน้าเงินยืม ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
02 พฤศจิกายน 2560 TOR ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
04 พฤศจิกายน 2557 เอกสารแนบการเบิกจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
21 มีนาคม 2556 หน้างบใบสำคัญ สบอ.15(บุคคลภายนอก) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
21 มีนาคม 2556 หน้างบใบสำคัญ สบอ.15(TOR) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่าง ตั้งเบิก เงินนอก ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่าง ตั้งเบิกเงินใน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่าง ตั้งเบิกค่าตอบแทน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่าง ปมก เงินใน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่าง ปมก เงินนอก ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่างใบตรวจรับ,ใบส่งมอบ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่างใบสำคัญค่าจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่างคู่จ่าย เงินใน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 ตัวอย่างคู่จ่าย เงินนอก ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 รหัสค่าที่ดิน ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 หน้างบ TOR ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 หน้างบTOR ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 การกรอกรหัสกิจกรรม ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
15 มิถุนายน 2555 กรมอุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ