Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 86
UIP ไม่ซ้ำกัน = 31 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17120
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37323
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699540
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 
 

โครงสร้างผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล นายกมลไชย คชชา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15


ชื่อ-สกุล นายชาคริต อุตรพงศ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


ชื่อ-สกุล นายนรินทร์ ประทวนชัย
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ


ชื่อ-สกุล นายสมเกียรติ ปูกา
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


ชื่อ-สกุล นายอานุภาพ มะลิวัลย์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


ชื่อ-สกุล นายภาณุ กัมพลานนท์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


ชื่อ-สกุล นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


ชื่อ-สกุล นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ


ชื่อ-สกุล นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


ชื่อ-สกุล นาอรรครินทร์ เขียวสะอาด
ตำแหน่ง :: หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล นายปรีชา เอี่ยมศักดิ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย


ชื่อ-สกุล นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
ตำแหน่ง :: หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ

Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ