Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 25/11/2560
ผู้เข้าชมวันนี้ = 293
UIP ไม่ซ้ำกัน = 204 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 40293
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 54812
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 452910
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 168828
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 621738
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
22 พฤศจิกายน 2560 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

23 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 1 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ

21 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 4 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2560 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

21 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 4 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2560 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

17 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 7 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ

17 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 7 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15

17 พฤศจิกายน 2560 เข้าดู 6 ครั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมา จำนวนหลายอัตรา วันที่ 3-10-2560 ดู 332 ครั้ง
แบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามปลูกยางพารา วันที่ 19-07-2560 ดู 146 ครั้ง
ขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) วันที่ 19-07-2560 ดู 52 ครั้ง
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ วันที่ 21-06-2560 ดู 62 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ผลงานประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ ไม่ซื้อ ขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" วันที่ 19-06-2560 ดู 54 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16-06-2560 ดู 67 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 17-05-2560 ดู 70 ครั้ง
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางองค์การและจัดทำลักษณะสำรัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 1-03-2560 ดู 113 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัส วันที่ 10-02-2560 ดู 189 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 10-02-2560 ดู 187 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ วันที่ 11-08-2560 ดู 56 ครั้ง
แต่งตั่งคณะทำงานส่งมอบสอวนป่า/โครงการและพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่มีอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ วันที่ 2-06-2560 ดู 89 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ วันที่ 16-02-2560 ดู 104 ครั้ง
จัดตั้งหน่วยงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำยอดเนินขุนห้วยม่วง 1177 (ลูกเนินห้วยม่วง 1013) วันที่ 16-02-2560 ดู 119 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจสอบพบพื้นที่สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และแปลงฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถูกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง วันที่ 10-02-2560 ดู 127 ครั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา วันที่ 9-02-2560 ดู 114 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 9-02-2560 ดู 170 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 628 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ วันที่ 9-02-2560 ดู 117 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 174 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การใช้วิทยุสื่อสาร วันที่ 12-09-2560 ดู 19 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การจัดทำแบบรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงาน อส.301 วันที่ 12-09-2560 ดู 18 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12-09-2560 ดู 18 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเบิกจ่าย วันที่ 12-09-2560 ดู 31 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเขียนหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 23 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน ขั้นตอนการลาของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 34 ครั้ง
การสมัครสมาชิกเว็บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง วันที่ 19-08-2558 ดู 397 ครั้ง
คู่มือ การใช้งานรายงานปริมาณน้ำฝน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) วันที่ 5-09-2557 ดู 343 ครั้ง
คู่มือ รวมวิธีแก้ไข Error เครื่องปริ้นเตอร์ Canon วันที่ 14-08-2557 ดู 340 ครั้ง
เอกสารการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25-07-2557 ดู 382 ครั้ง
ประกาศ สะนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 93 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 195 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา 10 ห้อง ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-05-2560 ดู 87 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อุนรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย) ของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16-05-2560 ดู 61 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดินขึ้นภูชี้ฟ้า (ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้า) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-05-2560 ดู 85 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกภูซาง จำนวน 5 รายการ ของอุทยานแห่งชาติภูซาง (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21-04-2560 ดู 73 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27-03-2560 ดู 88 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 142 รายการ วันที่ 22-02-2560 ดู 471 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 18 รายการ วันที่ 25-01-2560 ดู 176 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์?ี่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 13 รายการ วันที่ 13-01-2560 ดู 174 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 9-11-2560 ดู 6 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 11 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 3 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 13-09-2560 ดู 16 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกรกฎาคม 256 วันที่ 17-08-2560 ดู 40 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 55 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 25 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 36 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 36 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมกราคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 39 ครั้ง
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

แบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี 2560
รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ