Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 113
UIP ไม่ซ้ำกัน = 32 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17147
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37350
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699567
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
9 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 6 ครั้ง
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ

22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 3 ครั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ

22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 4 ครั้ง
7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 10.30 ? 13.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 4 ครั้ง
7 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า

20 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 4 ครั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

20 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าดู 4 ครั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมา จำนวนหลายอัตรา วันที่ 3-10-2560 ดู 413 ครั้ง
แบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามปลูกยางพารา วันที่ 19-07-2560 ดู 174 ครั้ง
ขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) วันที่ 19-07-2560 ดู 100 ครั้ง
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ วันที่ 21-06-2560 ดู 92 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ผลงานประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ ไม่ซื้อ ขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" วันที่ 19-06-2560 ดู 78 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16-06-2560 ดู 90 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 17-05-2560 ดู 101 ครั้ง
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางองค์การและจัดทำลักษณะสำรัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 1-03-2560 ดู 141 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัส วันที่ 10-02-2560 ดู 220 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 10-02-2560 ดู 212 ครั้ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยงานในสังกัด วันที่ 22-12-2560 ดู 23 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการหน่วยงานภาคสนาม ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) วันที่ 19-12-2560 ดู 37 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ วันที่ 11-08-2560 ดู 76 ครั้ง
แต่งตั่งคณะทำงานส่งมอบสอวนป่า/โครงการและพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่มีอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ วันที่ 2-06-2560 ดู 115 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ วันที่ 16-02-2560 ดู 127 ครั้ง
จัดตั้งหน่วยงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำยอดเนินขุนห้วยม่วง 1177 (ลูกเนินห้วยม่วง 1013) วันที่ 16-02-2560 ดู 141 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจสอบพบพื้นที่สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และแปลงฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถูกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง วันที่ 10-02-2560 ดู 157 ครั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา วันที่ 9-02-2560 ดู 132 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 9-02-2560 ดู 196 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 665 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การใช้วิทยุสื่อสาร วันที่ 12-09-2560 ดู 40 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การจัดทำแบบรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงาน อส.301 วันที่ 12-09-2560 ดู 37 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12-09-2560 ดู 43 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเบิกจ่าย วันที่ 12-09-2560 ดู 60 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเขียนหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 47 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน ขั้นตอนการลาของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 61 ครั้ง
การสมัครสมาชิกเว็บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง วันที่ 19-08-2558 ดู 467 ครั้ง
คู่มือ การใช้งานรายงานปริมาณน้ำฝน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) วันที่ 5-09-2557 ดู 368 ครั้ง
คู่มือ รวมวิธีแก้ไข Error เครื่องปริ้นเตอร์ Canon วันที่ 14-08-2557 ดู 361 ครั้ง
เอกสารการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25-07-2557 ดู 403 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23-02-2561 ดู 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1576 กทม. ประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23-02-2561 ดู 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูซาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) (โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ โครงการพัฒนาลานกางเต้นท์ภูผาหม่น) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21-02-2561 ดู 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติขุนแจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) (โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานจอดรถบ้าน) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21-02-2561 ดู 0 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 14-02-2561 ดู 4 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 14-02-2561 ดู 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14-02-2561 ดู 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จำนวน 11 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13-02-2561 ดู 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13-02-2561 ดู 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13-02-2561 ดู 3 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 15-02-2561 ดู 2 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 19-01-2561 ดู 10 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 12-12-2560 ดู 19 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 9-11-2560 ดู 30 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 31 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 20 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 13-09-2560 ดู 46 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกรกฎาคม 256 วันที่ 17-08-2560 ดู 63 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 75 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 49 ครั้ง
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

แบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี 2560
รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ