Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document
แผนที่ลายเส้น แผนที่แสดง GisTH จุดเกิดความร้อนแบบ Real Time
 
 
ที่ตั้งหน่วยงานกลุ่มงานวิชาการ ดู 4049 ครั้ง


ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด หัวหน้าหน่วย พิกัด x พิกัด y
1 หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร 9 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย นายอรรครินทร์  เขียวสะอาด 554340 2173000
2 หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร 10   แม่สรวย เชียงราย นายอรรครินทร์  เขียวสะอาด 564890 2181530
3 หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร 14 ต๊ำ เมือง พะเยา นายสาธิต  ภู่จีนาพันธ์ 583231 2125343
4 หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร 21 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา นายสาธิต  ภู่จีนาพันธ์ 613835 2110820
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ