Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 26/02/2561
ผู้เข้าชมวันนี้ = 94
UIP ไม่ซ้ำกัน = 32 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 17128
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 20203
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 37331
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 493389
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 699548
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยงานในสังกัด 2017-12-22
ดู 23 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการหน่วยงานภาคสนาม ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-12-19
ดู 37 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ 2017-08-11
ดู 76 ครั้ง
แต่งตั่งคณะทำงานส่งมอบสอวนป่า/โครงการและพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่มีอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 2017-06-02
ดู 115 ครั้ง
จัดตั้งหน่วยงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำยอดเนินขุนห้วยม่วง 1177 (ลูกเนินห้วยม่วง 1013) 2017-02-16
ดู 141 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ 2017-02-16
ดู 127 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจสอบพบพื้นที่สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และแปลงฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถูกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง 2017-02-10
ดู 157 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 2017-02-09
ดู 193 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ 2017-02-09
ดู 133 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ 2017-02-09
ดู 665 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 2017-02-09
ดู 196 ครั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 2017-02-09
ดู 132 ครั้ง
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-02-07
ดู 83 ครั้ง
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2017-02-07
ดู 70 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.30/1 ท้องที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2017-02-07
ดู 89 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่สวนป่าแม่ขะจาน 2017-02-07
ดู 192 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 2017-02-03
ดู 97 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2017-02-03
ดู 106 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.33 ท้องที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2017-01-31
ดู 77 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.30/7 ท้องที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2017-01-30
ดู 86 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.30/6 ท้องที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2017-01-30
ดู 74 ครั้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจำร้านนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 2017-01-27
ดู 76 ครั้ง
จัดเจ้าหน้าที่ให้อยู่เวร - ยาม รักษาสถานที่ราชการ และการตรวจเวร - ยาม 2017-01-27
ดู 111 ครั้ง
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 2017-01-26
ดู 77 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2017-01-26
ดู 58 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด 2017-01-26
ดู 100 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 2017-01-26
ดู 79 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรม 135/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 2017-01-26
ดู 112 ครั้ง
การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560 2017-01-26
ดู 90 ครั้ง
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำส่วนอำนวยการ 2017-01-24
ดู 79 ครั้ง
การดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-01-24
ดู 78 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ 2017-01-24
ดู 85 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่สวนป่าโป่งพระบาทและสวนป่าแม่ข้าวต้ม-ห้วยลึก 2017-01-24
ดู 66 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.31 ท้องที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2017-01-24
ดู 64 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แปลงปลูกป่า FPT.38 ท้องที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2017-01-24
ดู 68 ครั้ง
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง 2017-01-24
ดู 73 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 2017-01-24
ดู 81 ครั้ง
ให้ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานภาคสนาม ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-01-24
ดู 84 ครั้ง
แต่งตั้งกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-01-23
ดู 80 ครั้ง
กำหนดนามเรียกขานวิทยุและสื่อสาร 2017-01-20
ดู 113 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตรวจยึดพื้นที่สวนป่าดอกคำใต้ 2017-01-20
ดู 81 ครั้ง
กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติงานประจำส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-01-20
ดู 84 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2017-01-19
ดู 72 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการประจำกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2017-01-18
ดู 79 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส 2017-01-18
ดู 77 ครั้ง
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการด้านการป่าไม้และสัตว์ป่า 2017-01-18
ดู 85 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งกรมที่ 69/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 2017-01-18
ดู 89 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย ( คำสั่งกรมฯ36/2560 ) 2017-01-16
ดู 95 ครั้ง
ขอส่งสำเนาคำสั่ง 2017-01-16
ดู 91 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-01-16
ดู 85 ครั้ง


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | สุดท้าย
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

แบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี 2560
รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ